AB „Kauno tiltai“ modernizavo nuotekų valymo įrenginius

2015-03-04 Didžiausia Baltijos šalyse Lietuvos infrastruktūros statybos bendrovė AB „Kauno tiltai" skiria didelį dėmesį vykdomos veiklos aplinkai daromo poveikio mažinimui. 2014 m. rudenį bendrovė investavo 225 tūkst. litų į paviršinių lietaus nuotekų valymo įrenginių modernizavimą.

Nauji vandens valymo įrenginiai

AB „Kauno tiltai“ nuolat stebi aplinkosaugos veiksmingumo rodiklius, kelia naujus tikslus ir uždavinius aplinkos kokybei pagerinti. Įmonė, atsižvelgdama į Europos Sąjungos bei Lietuvos darnaus vystymosi strategijos prioritetus bei prisiimdama atsakomybę už savo veiklos daromą poveikį aplinkai, kasmet investuoja į aplinkos gerinimo priemones. 

2012 ir 2013 metais infrastruktūros statybos bendrovė investavo daugiau kaip pusę milijono litų sumos ir įrengė naujus valdymo įrenginius Pagrybio asfaltbetonio gamybos bazėje,  o Vievio bazėje esančius juos rekonstravo. Tuo tarpu 2014 m. bendrovė papildomai investuodama modernizavo paviršinių lietaus nuotekų valymo įrenginius Kaune, kur yra įsikūrusi centrinė AB „Kauno tiltai“ būstinė.

Pastarojo projekto investicijų bendra vertė siekia 225 tūkst. litų, iš kurių 75 186 litų subsidiją suteikė  Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (LAAIF) pagal Vandenų apsaugos investicinį projektą  „Naujų paviršinių nuotekų valymo įrengimų „AB Kauno tiltai“ Kauno bazėje įrengimas“.

Tyrimų rezultatai – džiuginantys

Projekto metu buvo sumontuoti nauji, efektyvūs paviršinių lietaus nuotekų valymo įrenginiai su modernia signalizavimo ir mėginių paėmimo įranga.

Atlikus pirmuosius paviršinių lietaus nuotekų tyrimus, rezultatai – džiuginantys. Išvalius paviršinį lietaus nuotekų vandenį naujai sumontuota įranga, gauti tyrimų rezultatai parodė, kad skendinčių medžiagų bei naftos produktų rodikliai  yra ženkliai mažesni už nustatytas leistinas koncentracijas.

Šie AB „Kauno tiltai“ įgyvendinto aplinkosauginio projekto rezultatai turės įtakos Kauno miesto gruntinio vandens kokybei, tiesiogiai – Zversos upelio ir Neries baseino būklei, o  netiesiogiai – Nemuno baseino bei Baltijos jūros būklei.

Didžiausia Baltijos šalyse Lietuvos infrastruktūros statybos bendrovė pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) Vandenų apsaugos investicinį projektą vienerius metus vykdys surinkto savo teritorijoje paviršinio vandens stebėseną. Projekto įgyvendinimo pabaiga numatyta 2016 m. antrą pusmetį.

 

«